Garantie / klachten

Garantie
1. SOS Naamplaatje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SOS Naamplaatje, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Er wordt geen garantie gegeven op producten waarvan de kleur gaat afwijken d.m.v. het continu blootstellen aan te veel zonlicht, het vochtig bewaren van het product, onderdompelen in chemicaliën en/of gebruik van schoonmaakmiddelen.

Klachtenregeling
1. Mocht er zich onverhoopt iets voordoen in de levering/bezorging, meld dit direct per e-mail. Er wordt hierop direct actie ondernomen. SOS Naamplaatje zal samen met de consument, naar alle redelijkheid en billijkheid, een bevredigende oplossing zoeken.
2. Mocht er onverhoopt een foutje zijn in de productie van uw id-plaatje, verzoeken wij u dit per e-mail en afbeelding te melden. Wij zorgen dan voor een passende oplossing.
3. We streven naar deugdelijke producten en goede service. Mocht er een klacht zijn, meldt dit zo spoedig mogelijk per e-mail. Een klacht wordt binnen een termijn van 1 tot 4 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SOS Naamplaatje geantwoord met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten.
4. Het kan altijd oorkomen dat er onbedoeld iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar: info@sosnaamplaatje.nl. Als dit niet tot een oplossing zou leiden, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur, via: https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Eurpese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dat staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Commissie.

Herroeping
1. Als SOS Naamplaatje de melding van herroeping/retour door de consument op elektronische wijze maakt (per e-mail), ontvangt de consument een ontvangstbevestiging.
2. SOS Naamplaatje vergoedt de aankoopprijs en bezorgkosten aan de consument, zodra het product retour is ontvangen, binnen 5 werkdagen na ontvangst.
3. De kosten voor retour zenden komen voor rekening van de consument.
4. SOS Naamplaatje gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SOS Naamplaatje de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retour zenden product
Het product inpakken in de originele verpakking. Bij retourzending het ordernummer vermelden en naam – en adresgegevens en opsturen naar:

Servicepunt Nederland Thuis / SOS Naamplaatje
Weverstraat 5
6006 KZ  WEERT

Uitsluiting herroepingsrecht
SOS Naamplaatje kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
3. De levering van producten met een persoonlijk karakter.

© 2008 - 2024 SOSNAAMPLAATJE: id-plaatjes voor kinderen & volwassenen. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel